Formuláře

Formuláře pro projekty, které podávají Žádost o registraci po 6.5.2016:

REGISTRACE

 1. Žádost o registraci pobídkového projektu
 2. Kulturní test_HRANÉ AVD_AVD SERIÁL
 3. Kulturní test_DOKUMENTÁRNÍ  AVD
 4. Kulturní test_ANIMOVANÉ AVD_AVD SERIÁL


EVIDENCE

 1. Žádost o evidenci pobídkového projektu
 2. Rozpočet pobídkového projektu_výrobce_koproducent
 3. Rozpočet pobídkového projektu_servis
 4. Finanční plán pobídkového projektu
 5. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele


VYPLACENÍ FILMOVÉ POBÍDKY

 1. Žádost o filmovou pobídku
 2. Vyúčtování uznatelných nákladů pobídkového projektu
 3. Finanční plán  pobídkového projektu (shodný s formulářem podávaným při evidenci pobídkového projektu)
 4. Zpráva o ověření uznatelných nákladů


METODIKA 

Metodika Fondu k ověření uznatelných nákladů žadatele o filmovou pobídku


​Formuláře pro projekty, které podaly Žádost o registraci do 5.5.2016:

Podrobné vyúčtování uznatelných nákladů projektu
Příloha č. 3 - Průběžná zpráva auditora
Příloha č. 4 - Žádost o filmovou pobídku
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení žadatele k žádosti o filmovou pobídku
Příloha č. 6 - Zpráva auditora