Přílohy

Přílohy pro projekty, které podávají Žádost o registraci v roce 2017,  anebo podaly Žádost o registraci po 6.5.2016:

Příloha č. 1 — Žádost o registraci pobídkového projektu
Příloha č. 2 - Kulturní test 
Příloha č. 2a - Kulturní test - shrnutí

 

Přílohy pro projekty, které podaly Žádost o registraci do 5.5.2016:

Podrobné vyúčtování uznatelných nákladů projektu
Příloha č. 3 - Průběžná zpráva auditora
Příloha č. 4 - Žádost o filmovou pobídku
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení žadatele k žádosti o filmovou pobídku
Příloha č. 6 - Zpráva auditora