Seznamy

Výše disponibilních prostředků ke dni 1.1.2017 :  987.182.674,6 


Seznam vyplacených filmových pobídek 2017
 

Seznam vyplacených filmových pobídek 2016

Evidenční seznam projektů 2016

Registrační seznam projektů 2016

Seznam vyplacených filmových pobídek 2010-2015

Seznam vyplacených filmových pobídek 2015

Evidenční seznam projektů 2015

 

Registrační seznam projektů 2015
 
Seznam vyplacených dotací 2014

Evidenční seznam projektů 2014

Registrační seznam projektů 2014
 
Seznam vyplacených dotací 2013

Evidenční seznam projektů 2013

Evidenční seznam pokračujících projektů a projektů evidovaných v roce 2013

Registrační seznam projektů 2013