Legislativa a koncepce

Legislativa:

Statut platný od 3.5.2017:
Změna Statutu Státního fondu kinematografie účinná od 3.5.2017

Zákon platný od 6.5.2016:
Novela zákona o audiovizi účinná od 6.5.2016

Původní zákon a Statut:
Zákon č. 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)
Statut Státního fondu kinematografie

Dokumenty Evropské komise:
Sdělení Komise o státní podpoře filmů a dalších audiovizuálních děl
Notifikační dokument

 

Koncepce

Krátkodobé koncepce podpory Rady Státního fondu kinematografie – plán Výzev:
Krátkodobá koncepce 2017 — plán výzev 2017 (změna květen)​
Krátkodobá koncepce 2017 — plán výzev 2017
Předchozí krátkodobé koncepce
 

Dlouhodobé koncepce podpory Rady Státního fondu kinematografie:

Dlouhodobá koncepce 2017 — 2022 

Předchozí dlouhodobé koncepce