Legislativa a koncepce

Novela zákona o audiovizi účinná od 6.5.2016

Zákon č. 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

Statut Státního fondu kinematografie

Sdělení Komise o státní podpoře filmů a dalších audiovizuálních děl

Notifikační dokument

Krátkodobá koncepce 2017 — plán výzev 2017

Dlouhodobá koncepce 2017 — 2022 

Předchozí krátkodobé koncepce

Předchozí dlouhodobé koncepce