Dozorčí výbor

Dozorčí výbor (dále jen Výbor) je podle zákona 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) jedním ze tří základních orgánů Státního fondu kinematografie.  Jeho hlavní úlohou je dohled na tím, zda jsou prostředky Fondu využity účelně a zda Fond plní ostatní úkoly a činností dle zákona o audiovizi.
 
Jeho členové jsou jmenováni ministrem kultury z řad zástupců jednotlivých plátců poplatků z vysílání reklamy a správních poplatků na návrh těchto plátců. Na základě novely zákona o audiovizi pak dva členy jmenuje ministr kultury a dva ministr financí. 
 
Ministr kultury Daniel Herman jmenoval dne 18. února 2015 devět členů Dozorčího výboru Státního fondu kinematografie. Novými členy Dozorčího výboru jsou:
 
Petr Babulík (18. února 2015 - 17. února 2017)
Tomáš Baldýnský (18. února 2015 - 17. února 2018)
Klára Brachtlová (18. února 2015 - 17. února 2018) - předsedkyně Výboru
Aleš Danielis (18. února 2015 - 17. února 2018) - místopředseda Výboru
David Horáček (18. února 2015 - 17. února 2017)
Lucia Kršáková (18. února 2015 - 17. února 2017)
Ondřej Kulhánek (18. února 2015 - 17. února 2016)
David Ondráčka (18. února 2015 - 17. února 2016)
Václav Slunčík (18. února 2015 - 17. února 2016)
 
Zápisy z jednání Dozorčího výboru Státního fondu kinematografie
Kontrolní plán činnosti výboru na rok 2015