Formuláře

Žádost o změnu rozhodnutí 

Vyúčtování projektu

Závěrečná zpráva

Vyúčtování dotace - pouze pro staré projekty, které podpořil Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie do roku 2012 

Obchodní výsledky distribuce/roční hlášení o příjmech

Žádost o udělení koprodukčního statutu

Průběžná hodnotící zpráva — periodické publikace (dvouletý grant)propagace celoroční činnosti (dvouletý grant) — vzdělávání (dvouletý grant)

Průběžné vyúčtování — periodické publikace (dvouletý grant)propagace celoroční činnosti (dvouletý grant) — vzdělávání (dvouletý grant)

 Hlášení o spotřebě finančních prostředků v roce 2016 — lhůta pro odevzdání 10. ledna 2017