Členové Rady Státního fondu kinematografie

Předseda Rady

Přemysl Martinek (5. dubna 2015 — 4. dubna 2018)       premysl.martinek@fondkinematografie.cz

Místopředsedkyně Rady

Zuzana Kopečková (5. dubna 2015 — 5. dubna 2020)     zuzana.kopeckova@fondkinematografie.cz
(dvouletý mandát 5. dubna 2015 — 4. dubna 2017, znovuzvolena na tříleté období s mandátem 6. dubna 2017 — 5. dubna 2020)

Členové Rady

Petr Bilík (5. dubna 2015 — 4. dubna 2018)                    petr.bilik@fondkinematografie.cz

Lubor Dohnal (5.dubna 2015 — 19. dubna 2019)            lubor.dohnal@fondkinematografie.cz

(jednoletý mandát 5. dubna 2015 — 19. dubna 2016, znovuzvolen na tříleté období s mandátem 20. dubna 2016 — 19. dubna 2019)

Iva Hejlíčková (5. dubna 2015 — 4. dubna 2018)            iva.hejlickova@fondkinematografie.cz

Jiří Kubíček (5. dubna 2017 — 5. dubna 2020)                jiri.kubicek@fondkinematografie.cz
(dvouletý mandát 5. dubna 2015 — 4. dubna 2017, znovuzvolen na tříleté období s mandátem 6. dubna 2017 — 5. dubna 2020)

Richard Němec (1. června 2016 — 31. května 2019)         richard.nemec@fondkinematografie.cz 

Viktor Tauš (21. března 2018 – 5. dubna 2020)                 viktor.taus@fondkinematografie.cz

Petr Vítek (21. března 2018 – 19. dubna 2019)                  petr.vitek@fondkinematografie.cz

 
Předchozí členové Rady
 
Tereza Brdečková (5. dubna 2015 — 19. dubna 2016)        
Vladimír Soják (5. dubna 2015 — 31. května 2016)             
Petr Vítek (5. dubna 2015 – 4. dubna 2017)
Jan Svěrák (20. dubna 2016 – 31. březen 2017) - rezignoval
Saša Gedeon (6. dubna – 5. října 2017) - rezignoval
 
 
Členové Rady Státního fondu kinematografie ve funkčním období od 1. ledna 2013 — 4. dubna 2015 
Mgr. Tereza Brdečková - CV 
Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, PhD. - tisková mluvčí Rady - CV 
Mgr. Pavel Dragoun - CV -
Jaromír Kallista - CV 
Ludvík Klega - CV 
Ing. Zuzana Kopečková - CV
Sylva Legnerová - CV 
Mgr. Vladimír Soják – místopředseda Rady - CV 
Jana Škopková - CV 
Zdena Štěpánková - CV 
Mgr. Eva Tomanová - CV - rezignovala z pracovních důvodů na svou funkci k 8. říjnu 2014
Bc. Petr Vítek – předseda Rady - CV
prof. PhDr. Jiří Voráč Ph.D. - CV