Zápisy z jednání Dozorčího výboru Státního fondu kinematografie

Zápis z 1. jednání Výboru 16. března 2015

Zápis z 2. jednání Výboru 23. dubna 2015

Zápis z 3. jednání Výboru 11. června 2015

Zápis z 4.jednání Výboru 10. září 2015

Zápis z 5. jednání Výboru 26. listopadu 2015

Zápis z 6. jednání Výboru 16.února 2017