Informace pro plátce poplatku z převzatého televizního vysílání

POPLATKOVÉ PŘIZNÁNÍ K POPLATKU Z PŘEVZATÉHO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ ke stažení ve formátu PDF - DOC

 

ZMĚNY

Nový bankovní účet pro placení poplatku z převzatého televizního vysílání je 20001-29720001/0710. Do variabilního symbolu se uvádí IČO plátce.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Plátce je povinen poplatek uhradit nejpozději ve lhůtě pro podání poplatkového přiznání na účet Státního fondu kinematografie číslo účtu 20001-29720001/0710 vedeného u České národní banky.

Plátce vyplňuje celé poplatkové přiznání. Plátce zasílá originál poplatkového přiznání na adresu Státního fondu kinematografie: Státní fond kinematografie, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7.

 

 

Dotazy: prevzateTV@fondkinematografie.cz