Aktuální výzvy

Zde naleznete výzvy, které jsou aktuální pro příjem žádostí o podporu

 

Plán výzev pro rok 2017 — Krátkodobá koncepce 2017 

1. vývoj českého kinematografického díla

2. výroba českého kinematografického díla

3. distribuce kinematografického díla

4. technický rozvoj a modernizace

5. propagace českého kinematografického díla

6. publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy

 

Manuál k bodovému hodnocení projektů v okruhu výroba českého kinematografického díla — hraný film 

Manuál k bodovému hodnocení projektů v okruhu distribuce kinematografického díla — české kinematografické dílo

Manuál k bodovému hodnocení projektů v okruhu vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie — filmová výchova

Manuál k bodovému hodnocení projektů v okruhu zachování a zpřístupňování národního filmového dědictví

Manuál k bodovému hodnocení projektů v okruhu vývoj českého kinematografického díla — kompletní vývoj hraného filmu

Manuál k bodovému hodnocení projektů v okruhu technický rozvoj a modernizace kinematografie

Manuál k bodovému hodnocení projektů v okruhu filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie