Aktuální výzva - propagace českého kinematografického díla

Výzva č. 2017-5-1-1 — Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny

1. Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie
2. Žádost o podporu kinematografie 
3. Podrobný popis projektu 
4. Rozpočet – finanční plán – harmonogram
5. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele 
6. Prohlášení žadatele o vyloučení osob z řízení o žádosti

APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU