Aktuální výzva - propagace českého kinematografického díla

2018-5-2-12 Celoroční činnost institucí - dvouletý grant
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:              
              A) fyzická osoba              
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR              
 
 
2018-5-1-2 Účast českých filmů na zahraničních festivalech
              Příloha výzvy: Maximální výše dotace
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:              
              A) fyzická osoba              
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR