Aktuální výzva - propagace českého kinematografického díla

Výzva č. 2016-5-3-28 Podpora celoroční činnosti institucí působících v oblasti kinematografie v letech 2017 a 2018 (dvouletý grant) a filmových kanceláří pro rok 2017

1. Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie
2. Žádost o podporu kinematografie
3. Podrobný popis projektu 
​​celoroční činnost institucí​
filmové kanceláře
4. Rozpočet – finanční plán – harmonogram 
5. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele
6. Prohlášení žadatele o vyloučení osob z řízení o žádosti
 
APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU

 

Výzva č. 2016-5-1-1 - Podpora účasti českých filmů na mezinárodních festivalech nebo při nominaci na mezinárodní ceny

1. Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie
2. Žádost o podporu kinematografie
3. Podrobný popis projektu
4. Rozpočet – finanční plán – harmonogram
5. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele
6. Prohlášení žadatele o vyloučení osob z řízení o žádosti

APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU