Aktuální výzvy - výroba českého kinematografického díla

Výzva č. 2016-2-8-24 — Celovečerní hraný film

1. Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie
2. Žádost o podporu kinematografie
3. Podrobný popis projektu 
4. Rozpočet – finanční plán – harmonogram 
5. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele
6. Prohlášení žadatele o vyloučení osob z řízení o žádosti
 
APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU