Aktuální výzvy - vývoj českého kinematografického díla

2017-1-9-35 Literární příprava celovečerního hraného nebo animovaného filmu​​
 
1. Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie
2. Žádost o podporu kinematografie
3. Podrobný popis projektu
4. Rozpočet – finanční plán – harmonogram
5. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:              
              A) fyzická osoba              
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR              
              C) právnická osoba se sídlem mimo území ČR
              D) právnická osoba se sídlem mimo území ČR, která podává žádost prostřednictvím svého tuzemského odštěpného závodu
6. Prohlášení žadatele o vyloučení osob z řízení o žádosti
7. Závěrečná zpráva
8. Vyúčtování projektu
9. Hlášení o spotřebě finančních prostředků

Společně s výzvou Rada Státního fondu kinematografie připravila doplňující dopis členům profesních organizací, který má sloužit k podrobnějšímu vysvětlení, jak Rada chápe smysl a cíle této výzvy. —> Dopis členům profesních organizací k výzvě Literární příprava celovečerního hraného nebo animovaného filmu
 
 
APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU