Výzvy určené pro rozhodnutí

Zde naleznete Výzvy , které jsou určeny pro jednání Rady k Rozhodnutí

1. vývoj českého kinematografického díla

2. výroba českého kinematografického díla

3. distribuce kinematografického díla

4. technický rozvoj a modernizace

5. propagace českého kinematografického díla

6. publikační činnost v oblasti kinematografie a o činnost v oblasti filmové vědy

8. vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie