Distribuce kinematografického díla

2017-3-6-36 Distribuce českých filmů
 
5. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:              
              A) fyzická osoba              
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR              
 
 
2017-3-7-34 Distribuce zahraničních filmů
 
5. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:              
              A) fyzická osoba              
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR