Filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie

2017-9-1-30 Filmové festivaly a přehlídky v roce 2018
 
1. Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie
2. Žádost o podporu kinematografie
3. Podrobný popis projektu
4. Rozpočet – finanční plán – harmonogram
5. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:              
              A) fyzická osoba              
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR              
              C) právnická osoba se sídlem mimo území ČR
              D) právnická osoba se sídlem mimo území ČR, která podává žádost prostřednictvím svého tuzemského odštěpného závodu
6. Prohlášení žadatele o vyloučení osob z řízení o žádosti
7. Závěrečná zpráva
8. Vyúčtování projektu
9. Hlášení o spotřebě finančních prostředků
 
APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU