Publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy

Výzva č. 2017-6-2-16 Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy

1. Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie
2. Žádost o podporu kinematografie 
3. Podrobný popis projektu
4. Rozpočet – finanční plán – harmonogram
5. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele 
6. Prohlášení žadatele o vyloučení osob z řízení o žádosti

APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU