Publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy

2018-6-1-5 Konference a výzkumný projekty v oblasti filmové vědy ​
 
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:              
              A) fyzická osoba              
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR              
 
 
2018-6-2-6 Neperiodické publikace vydané v roce 2018-2019 ​
 
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:              
              A) fyzická osoba              
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR