Vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie

2017-8-2-26 Filmové vzdělání v roce 2018 a 2019
 
1. Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie
2. Žádost o podporu kinematografie
3. Podrobný popis projektu
4. Rozpočet – finanční plán – harmonogram
5. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:              
              A) fyzická osoba              
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR              
              C) právnická osoba se sídlem mimo území ČR
              D) právnická osoba se sídlem mimo území ČR, která podává žádost prostřednictvím svého tuzemského odštěpného závodu
6. Prohlášení žadatele o vyloučení osob z řízení o žádosti

7. Průběžná hodnotící zpráva
8. Průběžné vyúčtování
9. Závěrečná zpráva
10. Vyúčtování projektu
11. Hlášení o spotřebě finančních prostředků 2017

 
APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU