Výsledky rozhodování Rady - 2020-5-3-22 Mimořádná výzva Propagace kinematografie v kině

Do mimořádné výzvy Propagace kinematografie v kině se přihlásilo 113 žádostí. Výzva s alokací 50 milionů Kč byla vyhlášena Radou Státního fondu kinematografie v květnu ve snaze pomoci kinům, která byla obecně silně zasažena koronavirovou pandemií. Koronavirová krize znamenala pro kina mnohatýdenní zákaz jejich činnosti a následný silný pokles návštěvnosti po znovuotevření. Tato specifická výzva reaguje na tuto situaci tím, že umožňuje kinům získat prostředky na samotný provoz, stejně jako na zajištění zdravotní bezpečnosti při epidemii, modernější vybavení, výraznější propagaci a inovativní dramaturgii zaměřenou na český a evropský film, s cílem nejen udržet kina v chodu, ale primárně znovu přilákat diváky do kin.
Do výzvy se přihlásila ve velkém množství jak soukromá kina, tak kina městská. Pokryta byla celá škála typů kin, od kin z malých měst, hrajících jen několik představení měsíčně, přes velká kina s bohatým programem, až po multikina. Rada Státního fondu kinematografie byla obecně potěšena kvalitou a smysluplností žádostí a rozhodla se podpořit všechny podané žádosti.
Rada při svém rozhodování vycházela z odborného posudku Martina Pošty, jenž je předsedou Asociace provozovatelů kin. Odborný posudek si pro tuto mimořádnou výzvu vyžádala usnesením č. 201/2020 v souladu s čl. 3.2.6.2 Statutu Státního fondu kinematografie.
Vzhledem k výjimečnému charakteru této výzvy a nutnosti podpořit během epidemie COVIDu velké množství různorodých kin, Rada hodnotila projekty většinou vysokým počtem bodů. V některých případech bylo bodové hodnocení snižováno a někdy byla také krácena požadovaná dotace, a to z důvodů nesrovnalostí v žádosti. Týkaly se především rozpočtu, finančního plánu a způsobu zajištění. Při hodnocení se bral v potaz také význam žadatele v rámci infrastruktury kin podle jeho dramaturgického plánu a návštěvnosti. Někteří žadatelé požadovali dotaci neúměrnou jejich významu v rámci české sítě kin. Ve všech případech se nicméně jednalo o spíše drobné potíže, které nepřevážily nad kvalitami projektu a byly většinou dány nezkušeností žadatele s ohledem na požadavky této nové mimořádné výzvy, a proto nevedly k zamítnutí žádosti.
Vzhledem k tomu, že z české sítě kin využilo možnost požádat v rámci této výzvy o finanční podporu cca 30 % kin (která tvoří ale 80 % celkových obratů na českém trhu kin), nebyla nakonec vyčerpána celá alokace výzvy.

Hodnocení

Výsledky rozhodování