Výsledky rozhodování Rady - podpora distribuce českých filmů

2016-3-2-12 Podpora distribuce českých filmů
 

Kancelář Fondu obdržela do výzvy, jejíž celková alokace činí 3 000 000 Kč, 13 platných žádostí. Drtivá většina projektů se týkala distribuce dokumentárních filmů a účelně kombinovala uvedení v kinech, na specifických místech (galerie, fotbalový stadión apod.) a uvedení na internetu prostřednictvím VOD. Do výzvy se také vůbec poprvé přihlásily tři projekty, jejichž obsahem byla pouze digitální distribuce.

Opět se kvalitativně výrazně lišily projekty podané distributory a projekty producentské. Ovšem v této výzvě se jen výjimečně objevil film, na který žádá producent, ale do kin ho uvádí distributor. Zčásti je to dáno situací na trhu a pozicí velkých distributorů, kteří se menšinovým žánrům žádajícím o podporu věnují okrajově, zčásti to odpovídá specifikům daných distribučních titulů. Vůbec největší diskusi vedla Rada o již výše zmíněných „digitálních“ projektech. Rada v letošních výzvách zrovnoprávnila klasickou a netradiční nebo digitální distribuci, aby umožnila producentům a distributorům lépe diverzifikovat jejich distribuční strategie a tím pádem hledat nejvhodnější cestu svých filmů k divákům. V případě výše zmíněných projektů však šlo pouze o zprostředkování nasazení vybraných titulů na tzv. VOD platformy a nikoliv o součást celého balíku distribučních uvedení od kina až po internet. V diskusi vyvstala také obava, aby se v případě podpory digitálních projektů žadatelé nerozhodli v dalších výzvách oddělovat klasickou a digitální distribuci téhož filmu do dvou samostatných projektů. Rada nakonec deklaruje, že i do budoucna bude upřednostňovat projekty, které zahrnují celé spektrum distribuce, a v případě žádostí o podporu pouze na digitální distribuci bude upřednostňovat projekty, které z různých důvodů klasickou distribuci neměly, anebo na ni nezískaly podporu. Rozhodující však zůstává kvalita předloženého projektu a vhodně zvolená distribuční strategie vzhledem k samotnému dílu.

Rada nakonec ohodnotila nad 60 bodů 7 projektů, z nichž většině přiřkla požadované částky. Z digitálních projektů se rozhodla podpořit jeden.

Hodnocení
Výsledky rozhodování