Výzva k podávání návrhů na členy Rady Státního fondu kinematografie

Od 1. do 30. září 2014 bude otevřena výzva k podávání návrhů na členy nové Rady, která nahradí stávající Radu v dubnu 2015. V příloze této zprávy najdete důležité informace o členství v Radě podle nového zákona o audiovizi i formulář a oficiální výzvu k předkládání návrhů.

Co znamená být členem Rady Státního fondu kinematografie

Výzva k podávání návrhů

Formulář pro podání návrhu