Aktuální výzvy

Zde naleznete výzvy, které jsou aktuální pro příjem žádostí o podporu


Výzvy vyhlášené od července 2017 se řídí novým Statutem Fondu. Hlavní změny oproti výzvám dle starého statutu najdete zde.

Krátkodobá koncepce 2022 — aktualizace srpen

Krátkodobá koncepce 2022 

Plán výzev pro rok 2021Krátkodobá koncepce (aktualizace duben)

1. vývoj českého kinematografického díla

2. výroba českého kinematografického díla

3. distribuce kinematografického díla

4. technický rozvoj a modernizace

5. propagace českého kinematografického díla

6. publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy

7. zachování a zpřístupňování národního filmového dědictví

8. vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie

9. filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie

 

GBER informace pro žadatele o podporu

Fond upozorňuje žadatele o podporu na nová pravidla vyplývající z GBER (nařízení Evropské komise, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem), a to zejména problematiky podniku v obtížích a splnění motivačního účinku 

Obecné informace k problematice GBER naleznete zde:

https://fondkinematografie.cz/assets/media/files/fond/Z%C3%A1kladn%C3%AD%20z%C3%A1sady%20GBER_podpora%20kinematografie.pdf

Definice podniku je obsažena v Příloze č. 1  GBER

Určení velikosti podniku je obsažena v Příloze č. 1 GBER

Definice podniku v obtížích je obsažena v článku 2 odst. 18 GBER, jakož i např. zde: Podnik v obtížích

Definice motivačního účinku je obsažena v článku 6 GBER

(motivační účinek musí být splněn u všech projektů spadajících pod výzvy v okruhu vývoje a výroby českého kinematografického díla, v okruhu distribuce kinematografického díla a dále spadající pod výzvy účast českých filmů na zahraničních festivalech a podporu periodických publikací)