Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Podpora kinodistribuce českých filmů

Státní fond kinematografie vyhlašuje výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie v tomto okruhu:

3. distribuce kinematografického díla

Prosíme žadatele, aby se před vložením žádosti do Aplikace pozorně seznámili s Průvodcem žadatele. Prosíme žadatele, aby do Aplikace vkládali pouze formulář žádosti bez příloh. Formulář žádosti bude spolu s Rozhodnutím a Expertní analýzou zveřejněn na webových stránkách Fondu.