Informace pro žadatele o podporu

V současné době prosím nepodávejte žádosti o podporu v žádném ze zákonem stanovených dotačních okruhů, žádosti není možno přijímat.


O obnovení přijímání žádostí a vypsání prvních výzev bude Státní fond kinematografie neprodleně informovat na svých webových stránkách.

V současné době probíhá proces notifikace zákona o audiovizi (povolení nového systému podpory nového Fondu kinematografie) a jeho Statutu Evropskou komisí. V návaznosti na tento úkon probíhá dokončování Statutu Fondu, který ve své finální podobě musí schválit vláda ČR.

Podpora českým filmům a dalším projektům dle okruhů podle nového zákona bude moci být udělována až po těchto dvou ukonech a jen na základě Výzev Fondu (předpokládáme květen 2013).

Statut Fondu má dvě části – část věnovanou podpoře dle okruhů v zákoně o audiovizi a část věnovanou filmovým pobídkám. Notifikace systému pobídek již proběhla. Dne 27.2.2013 byl vládou ČR schválen Statut v rozsahu problematiky poskytování filmových pobídek, proto je již možné žádosti na pobídky dle výzev ředitele Fondu podávat.