Informace pro žadatele: Změna termínu vyhlášení výzvy Digitalizace a modernizace kin v roce 2017-2018

Výzva Digitalizace a modernizace kin v roce 2017-2018 bude vyhlášena až v průběhu měsíce května.

V Krátkodobé koncepci pro rok 2017 Rada deklarovala vyhlášení výzvy již v dubnu.

Nicméně ohledem na zkušenosti z roku minulého a ve snaze co nejvíce usnadnit žadatelům jak podání žádostí o podporu kinematografie, tak následné zdárné dokončení podpořených projektů, vyžaduje příprava Výzvy a souvisejících Formulářů delší čas na přípravu.

Analogicky k termínu podávání žádostí se posune i termín rozhodování Rady o udělení dotací.