Informace vyplývající z aktualizace pobídkových projektů

Děkujeme všem za zaslané aktualizace pobídkových projektů.

Po zpracování došlých dat nedošlo k žádným zásadním změnám, dosud alokované částky zůstávají stejné a mimořádné oznámení o dodatečných disponibilních prostředcích se neplánuje.