Inkubátor

DRAMATURGICKÝ INKUBÁTOR

Projekt vzdělávání filmových dramaturgů + podpůrný program pro vývoj scénářů

Více na www.dramaturgicky-inkubator.cz

Do dramaturgického inkubátoru nyní lze přihlásit projekt prostřednictvím výzvy na kompletní vývoj celovečerního hraného filmu