Legislativa

Legislativa:

Zákon účinný od 1.7.2017:
Novelou zákona dochází ke změně ustanovení § 55 a § 56 (Přestupky), a to v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zákon č. 250/2016 Sb.)

Statut platný od 3.5.2017:
Novela Statutu Státního fondu kinematografie účinná od 3.5.2017

Zákon platný od 6.5.2016:
Novela zákona o audiovizi účinná od 6.5.2016

Původní zákon a Statut:
Zákon č. 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)
Statut Státního fondu kinematografie

Dokumenty Evropské komise:
Poskytování filmových pobídek se od 1.1.2017 řídí Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 (GBER)
Sdělení Komise o státní podpoře filmů a dalších audiovizuálních děl
Notifikační dokument
Notifikace – Podpora periodických publikací

 

Krátkodobé koncepce podpory Rady Státního fondu kinematografie – plán Výzev:

 

2018

Krátkodobá koncepce 2018 – plán výzev 2018 (změna září)​

Krátkodobá koncepce 2018 – plán výzev 2018 (změna květen)

Krátkodobá koncepce 2018 – plán výzev 2018

 

2017

Krátkodobá koncepce 2017 – plán výzev 2017 (změna leden 2018)

Krátkodobá koncepce 2017 – plán výzev 2017 (změna září — druhá verze)

Krátkodobá koncepce 2017 – plán výzev 2017 (změna září)

Krátkodobá koncepce 2017 – plán výzev 2017 (změna srpen)

Krátkodobá koncepce 2017 – plán výzev 2017 (změna červenec)
Krátkodobá koncepce 2017 — plán výzev 2017 (změna květen)​
Krátkodobá koncepce 2017 — plán výzev 2017
Předchozí krátkodobé koncepce

 

Dlouhodobé koncepce podpory Rady Státního fondu kinematografie:

 

Dlouhodobá koncepce 2017 — 2022 

Předchozí dlouhodobé koncepce