Mgr. Helena Bezděk Fraňková byla zvolena ředitelkou Státního fondu kinematografie

Dne 29. dubna podepsal ministr kultury Daniel Herman jmenovací listinu pro Mgr. Helenu Bezděk Fraňkovou na pozici ředitelky Státního fondu kinematografie. Jmenování nabylo tímto dnem platnosti.  

Výběrové řízení komise se konalo dne 28. dubna 2014 v Nostickém paláci, sídle Mnisterstva kultury. Komise ve složení PhDr. Michal Bregant, ředitel Národního filmového archivu, MgA. Pavel Jech, děkan FAMU, Bc. Petr Vítek, předseda Rady Fondu, JUDr. Kateřina Kalistová, 1. náměstkyně ministra kultury, a Václav Marhoul, producent a režisér, vybírala ze dvou uchazečů: Mgr. Heleny Bezděk Fraňkové a Mgr. Víta Charouse. Komise po celkovém vyhodnocení výběrového řízení hlasováním 5 : 0 doporučila na pozici ředitelky Státního fondu kinematografie Mgr. Helenu Bezděk Fraňkovou, která dle vyjádření komise prokázala, že má všechny požadované předpoklady pro výkon funkce ředitelky.

Tisková zpráva ministerstva kultury