Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Státního fondu kinematografie

Na základě vládou schváleného Statutu Státního fondu kinematografie vyhlašuje ministr kultury výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky. Termín pro podání přihlášek je stanoven do 31. března 2014.