Ministr kultury jmenoval členy Dozorčího výboru Státního fondu kinematografie

Ministr kultury Daniel Herman jmenoval dne 18. února 2015 devět členů Dozorčího výboru Státního fondu kinematografie. Novými členy Dozorčího výboru jsou
 
Mandát na 1 rok
David Ondráčka
Ondřej Kulhánek
Václav Slunčík
 
Mandát na 2 roky
David Horáček
Petr Babulík
Lucia Kršáková
 
Mandát na 3 roky
Klára Brachtlová
Aleš Danielis
Tomáš Baldýnský
 
Dozorčí výbor (dále jen Výbor) je podle zákona 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) jedním ze tří základních orgánů Státního fondu kinematografie.  Jeho hlavní úlohou je dohled na tím, zda jsou prostředky Fondu využity účelně a zda Fond plní ostatní úkoly a činností dle zákona o audiovizi.
 
Jeho členové jsou jmenováni ministrem kultury z řad zástupců jednotlivých plátců poplatků z vysílání reklamy a správních poplatků na návrh těchto plátců.
 
Státní fond kinematografie vyhlásil první výzvu pro navrhování kandidátů do Výboru v březnu 2014 a obdržel celkem 8 návrhů, z nichž 6 návrhů bylo platných. Na základě rozhodnutí ministra kultury byla Fondem vyhlášena v září 2014 nová výzva k navrhování členů Výboru s cílem rozšířit počet kandidátů. Návrhy kandidátů obdržené v první výzvě zůstaly v platnosti.
 
V druhé výzvě obdržel Fond celkem 11 návrhů, z nichž 9 bylo platných. Původních šest kandidátů tak bylo rozšířeno o devět jmen na celkových 15 kandidátů.
 
Podrobné informace o obdržených návrzích včetně životopisů a koncepcí jednotlivých kandidátů zveřejnil Fond po uzavření výzvy a odevzdání návrhů ministerstvu kultury. http://www.fondkinematografie.cz/kandidati-na-cleny-dozorciho-vyboru-statniho-fondu-kinematografie.html
 
Zákon o audiovizi v § 18 stanovuje, že funkční období členů Výboru je 3 roky, přičemž ministr každý rok jmenuje jednu třetinu členů výboru (tři členy). Takové opatření slouží k zachování kontinuity činnost Výboru.
 
První jednání Výboru má být svoláno ministrem nejpozději do 30 dnů od jmenování jeho členů.