Dozorčí výbor

Dozorčí výbor (dále jen Výbor) je podle podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, jedním ze tří základních orgánů Státního fondu kinematografie.  Jeho hlavní úlohou je kontrola činnosti a hospodaření Státního fondu kinematografie.

Pět jeho členů je jmenováno ministrem kultury z řad zástupců jednotlivých plátců poplatků z vysílání reklamy a správních poplatků na návrh těchto plátců. Na základě novely zákona o audiovizi pak dva členy jmenuje ministr kultury a dva ministr financí. 
 
Plátci poplatků z vysílání reklamy a správních poplatků při poslední výzvě navrhli pouze čtyři členy, aktuálně tedy Výbor funguje v počtu osmi členů. Funkční období členů Výboru je 3 roky. Opětovné jmenování je možné.

Členy Výboru jsou:

Klára Brachtlová (21. srpna 2017 – 20. srpna 2020)
Aleš Danielis (21. srpna 2017 – 20. srpna 2020)
David Horáček (21. srpna 2017 – 20. srpna 2020)
Kateřina Besserová (18. února 2017 – 17. února 2020)
Milan Bouška (18. února 2017 – 17. února 2020)
Vladimíra Chlandová (21. srpna 2017 – 20. srpna 2020)
Eva Andrejková  (17. února 2017 – 16. února 2020)
František Beckert (17. února 2017 – 16. února 2020)

Zápisy z jednání Dozorčího výboru Státního fondu kinematografie
Kontrolní plán činnosti výboru na rok 2015