Závěrečná zpráva - propagace

Účast na mezinárodních festivalech/cenách

Celoroční činnost instituce — průběžná zprávazávěrečná zpráva

Jednorázové propagační akce

Celoroční propagační aktivita

Přehlídky českých filmů v zahraničí

Filmové kanceláře