Závěrečná zpráva - publikace

Neperiodické publikace – závěrečná zpráva

Periodické publikace – průběžná zprávazávěrečná zpráva

Filmová věda - konference, výzkumné projekty

Internetové portály – závěrečná zpráva