Závěrečná zpráva - technický rozvoj

technický rozvoj — modernizace

technický rozvoj — digitalizace mimo DCI

technický rozvoj — digitalizace DCI