Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Odpověď na dotaz ze dne 18. 2. 2019

Odpověď na dotaz ze dne 22. 3. 2018

Odpověď na dotaz ze dne 10. 7. 2017

Odpověď na dotaz ze dne 30. 5. 2017 

Odpověď na dotaz ze dne 30. 3. 2017 — příloha — systemizace k 1. 2. 2017

Odpověď na dotaz ze dne 22. 2. 2017

Odpověď na dotaz ze dne 23. 8. 2016

Odpověď na dotaz ze dne 1. 12. 2015

Odpověď na dotaz ze dne 10. 4. 2015

Odpověď na dotaz ze dne 10. 7. 2014-1

Odpověď na dotaz ze dne 10. 7. 2014-2

Odpověď na dotaz ze dne 4. 4. 2014

Odpověď na stížnost ze dne 22. 1. 2014

Odpověď na dotaz ze dne 21. 3. 2014

Odpověď na dotaz ze dne 14. 1. 2014

Odpověď na dotaz ze dne 2. 1. 2014