Členové Rady Státního fondu kinematografie

Předseda Rady

Helena Bendová (18. dubna 2018 — 17. dubna 2024)                    helena.bendova@fondkinematografie.cz
CV a koncepce při kandidatuře

Místopředseda Rady

Marta Švecová (18. dubna 2018 — 17. dubna 2024)                       marta.svecova@fondkinematografie.cz
CV a koncepce při kandidatuře

Členové Rady

Tereza Czesany Dvořáková (10. července 2019 — 9. července 2022)          tereza.dvorakova@fondkinematografie.cz
CV a koncepce při kandidatuře

Ondřej Zach (10. července 2019 — 9. července 2022)          ondřej.zach@fondkinematografie.cz
CV a koncepce při kandidatuře
 
Lubor Dohnal (16. října 2019 — 15.října 2022)                    lubor.dohnal@fondkinematografie.cz
CV a koncepce při kandidatuře
(jednoletý mandát 5.dubna 2015 —  19.dubna 2016 a následně s pauzou dvakrát znovu zvolen na tříleté období)

 

Jiří Kubíček (27. května 2020—26. května 2023)                   jiri.kubicek@fondkinematografie.cz
CV a koncepce při kandidatuře
(dvouletý mandát 5. dubna 2015 — 4. dubna 2017 a následně dvakrát znovu zvolen na tříleté období)

Čestmír Kopecký (3.června 2020 — 2.června 2023)             cestmir.kopecky@fondkinematografie.cz
CV a koncepce při kandidatuře

Nataša Slavíková (27.ledna 2021 — 26. ledna 2024)            natasa.slavikova@fondkinematografie.cz               
CV a koncepce při kandidatuře

Ludmila Cviková (18. dubna 2021 — 17. dubna 2024)            ludmila.cvikova@fondkinematografie.cz
CV a koncepce při kandidatuře

Předchozí členové Rady

Tereza Brdečková (5. dubna 2015 — 19. dubna 2016)
Vladimír Soják (5. dubna 2015 — 31. května 2016)
Petr Vítek (5. dubna 2015 – 4. dubna 2017)
Jan Svěrák (20. dubna 2016 – 31. březen 2017) - rezignoval
Saša Gedeon (6. dubna – 5. října 2017) - rezignoval
Přemysl Martinek (5. dubna 2015 – 18. dubna 2018)
Ivana Hejlíčková (5. dubna 2015 – 18. dubna 2018)
Petr Bilík  (5. dubna 2015 – 18. dubna 2018)
Zuzana Kopečková (5. dubna 2015 — 5. dubna 2020) - rezignovala
Lubor Dohnal (5.dubna 2015 — 9. července 2019)
Viktor Tauš (21. března 2018 – 18. září 2019) — rezignoval
Richard Němec (1. června 2016 — 31. května 2019 a 6. června 2019 — 26. ledna 2021)                   
Jaromír Kallista (18. dubna 2018 — 17. dubna 2021)           
 
Členové Rady Státního fondu kinematografie ve funkčním období od 1. ledna 2013 — 4. dubna 2015 

Mgr. Tereza Brdečková - CV 
Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, PhD. - tisková mluvčí Rady - CV 
Mgr. Pavel Dragoun - CV -
Jaromír Kallista - CV 
Ludvík Klega - CV 
Ing. Zuzana Kopečková - CV
Sylva Legnerová - CV 
Mgr. Vladimír Soják – místopředseda Rady - CV 
Jana Škopková - CV 
Zdena Štěpánková - CV 
Mgr. Eva Tomanová - CV - rezignovala z pracovních důvodů na svou funkci k 8. říjnu 2014
Bc. Petr Vítek – předseda Rady - CV
prof. PhDr. Jiří Voráč Ph.D. - CV