Členové Rady Státního fondu kinematografie

Předseda Rady

Petr Vítek (21. března 2018 – 19. dubna 2019)                                 petr.vitek@fondkinematografie.cz
CV a koncepce při kandidatuře

Místopředseda Rady

Viktor Tauš (21. března 2018 – 5. dubna 2020)                                viktor.taus@fondkinematografie.cz
CV a koncepce při kandidatuře

Členové Rady

Helena Bendová (18. dubna 2018 — 17. dubna 2021)                    helena.bendova@fondkinematografie.cz
CV a koncepce při kandidatuře

Lubor Dohnal (5.dubna 2015 — 19. dubna 2019)                           lubor.dohnal@fondkinematografie.cz
CV a koncepce při kandidatuře
(jednoletý mandát 5. dubna 2015 — 19. dubna 2016, znovuzvolen na tříleté období s mandátem 20. dubna 2016 — 19. dubna 2019)

Jaromír Kallista (18. dubna 2018 — 17. dubna 2021)                      jaromir.kallista@fondkinematografie.cz
CV a koncepce při kandidatuře

Zuzana Kopečková (5. dubna 2015 — 5. dubna 2020)                    zuzana.kopeckova@fondkinematografie.cz
CV a koncepce při kandidatuře
(dvouletý mandát 5. dubna 2015 — 4. dubna 2017, znovuzvolena na tříleté období s mandátem 6. dubna 2017 — 5. dubna 2020)

Jiří Kubíček (5. dubna 2017 — 5. dubna 2020)                                 jiri.kubicek@fondkinematografie.cz
CV a koncepce při kandidatuře
(dvouletý mandát 5. dubna 2015 — 4. dubna 2017, znovuzvolen na tříleté období s mandátem 6. dubna 2017 — 5. dubna 2020)

Richard Němec (1. června 2016 — 31. května 2019)                        richard.nemec@fondkinematografie.cz
CV a koncepce při kandidatuře

Marta Švecová (18. dubna 2018 — 17. dubna 2021)                       marta.svecova@fondkinematografie.cz
CV a koncepce při kandidatuře

 
Předchozí členové Rady
 
Tereza Brdečková (5. dubna 2015 — 19. dubna 2016)        
Vladimír Soják (5. dubna 2015 — 31. května 2016)             
Petr Vítek (5. dubna 2015 – 4. dubna 2017)
Jan Svěrák (20. dubna 2016 – 31. březen 2017) - rezignoval
Saša Gedeon (6. dubna – 5. října 2017) - rezignoval
Přemysl Martinek (5. dubna 2015 – 18. dubna 2018)
Ivana Hejlíčková (5. dubna 2015 – 18. dubna 2018)
Petr Bilík  (5. dubna 2015 – 18. dubna 2018) 
 
 
Členové Rady Státního fondu kinematografie ve funkčním období od 1. ledna 2013 — 4. dubna 2015 
Mgr. Tereza Brdečková - CV 
Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, PhD. - tisková mluvčí Rady - CV 
Mgr. Pavel Dragoun - CV -
Jaromír Kallista - CV 
Ludvík Klega - CV 
Ing. Zuzana Kopečková - CV
Sylva Legnerová - CV 
Mgr. Vladimír Soják – místopředseda Rady - CV 
Jana Škopková - CV 
Zdena Štěpánková - CV 
Mgr. Eva Tomanová - CV - rezignovala z pracovních důvodů na svou funkci k 8. říjnu 2014
Bc. Petr Vítek – předseda Rady - CV
prof. PhDr. Jiří Voráč Ph.D. - CV