Oznámení - filmové pobídky

Oznámení pro žadatele o registraci pobídkového projektu

V souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) v oblasti poskytování filmových pobídek je v sekci Filmové pobídky-Přílohy zpřístupněn nový formulář Žádost o registraci pobídkového projektu odpovídající platnému a účinnému znění zákona o audiovizi. Upozorňujeme žadatele o registraci pobídkového projektu, že s účinností od 1. 1. 2017 je třeba nové žádosti o registraci pobídkového projektu podávat na tomto formuláři.