Petr Vítek a Přemysl Martinek zvoleni do čela Rady Státního fondu kinematografie

Dne 9. dubna 2015 se na první schůzi Rady Státního fondu kinematografie svolané ministrem kultury Mgr. Danielem Hermanem sešli noví členové zvolení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Ředitelka Helena Bezděk Fraňková a tajemnice Rady Kateřina Vojkůvková seznámily Radu s chodem Státního fondu kinematografie a pracovní náplní členů Rady. Rada se pak věnovala své dlouhodobé a krátkodobé koncepci. Na konci zasedání byli po vzájemném konsenzu všech členů Rady zvoleni předsedou Rady Petr Vítek a místopředsedou Rady Přemysl Martinek.

Volba Petra Vítka předsedou Rady byla podpořena z důvodu udržení kontinuity s předchozí Radou, pro jeho zkušenost s touto náročnou funkcí, co nejplynulejší přechod z jednoho období do druhého a pro důvěru, kterou získal mezi filmovou obcí při nominacích na člena Rady. Přemysl Martinek byl na post místopředsedy zvolen jako zástupce nových členů, pro jeho širokou odbornost a taktéž vysokou podporu mezi profesními organizacemi při nominacích na členy Rady. Při obou volbách byla brána v potaz i délka funkčního období obou navržených kandidátů, jejichž mandát je delší než jeden rok (2 roky u Petra Vítka a 3 u Přemysla Martinka).

Rada se opět sejde na další schůzi dne 30. dubna 2015.