Platné do výzev vyhlášených v červnu 2017

Vývoj - expertní analýza obsahová - expertní analýza ekonomická

Výroba - expertní analýza obsahová - expertní analýza ekonomická

Distribuce - expertní analýza obsahová - expertní analýza ekonomická

Technický rozvoj - expertní analýza obsahová - expertní analýza ekonomická

Propagace - expertní analýza obsahová - expertní analýza ekonomická

Publikace - expertní analýza obsahová - expertní analýza ekonomická

Zachování a zpřístupňování — expertní analýza obsahová expertní analýza ekonomická

Vzdělávání - expertní analýza obsahová - expertní analýza ekonomická

Festivaly - expertní analýza obsahová - expertní analýza ekonomická