Postoj Rady Státního fondu kinematografie k finanční situaci roku 2013 včetně navýšení jednokorunových projektů

Postoj Rady Státního fondu kinematografie k finanční situaci roku 2013 včetně navýšení jednokorunových projektů

Práce na dokumentu dlouhodobé koncepce Rady Fondu kinematografie