Pozvánka na veřejnou diskuzi dne 26. února 2014

Dovolujeme si Vás pozvat na veřejnou diskuzi Státního fondu kinematografie u příležitosti prezentace krátkodobé koncepce pro rok 2014, zhodnocení roku 2013 a plánu aktivit na rok 2014. 

Kdy: středa 26. února 2014 v 10 hodin
Kde: Konírna, Nostický palác, Maltézské náměstí 1, 110 Praha 1

Za Státní fond kinematografie:
Helena Bezděk Fraňková – ředitelka Státního fondu kinematografie
Petr Vítek – předseda Rady Státního fondu kinematografie

Program:
- prezentace krátkodobé koncepce na rok 2014, alokace peněz podle okruhů, detailní vysvětlení záměrů v podpoře jednotlivých okruhů
- zhodnocení roku 2013
- postup při rozhodování o projektech, funkce expertů
- plán aktivit na rok 2014

Kontakt:
Marek Loskot 
marek.loskot@fondkinematografie.cz
608 821 863