Rada Fondu – výzva k podávání žádostí o navýšení podpory výroby dokumentárních filmů

Rada Fondu řešila velmi akutní problém dofinancování dokumentárních filmů, které se ocitly v poslední fázi výroby v zásadních finančních problémech. Konstatovala, že se jedná o systémový problém související s přechodem mezi starým a nový způsobem podpory českého filmu. Z tohoto důvodu se rozhodla k výjimečnému kroku – alokaci 2.500.000,- Kč z rezerv Fondu na sanaci těchto projektů.

Rada Fondu vyzývá žadatele, kteří v minulých obdobích obdrželi dotaci na výrobu dokumentárního filmu, aby podávali své žádosti o navýšení dotace. Podmínkou akceptace žádosti o navýšení je skutečnost, že projekt byl na podporu již dříve podpořen, není na Fondu uzavřen a premiéra filmu a jeho kinodistribuce proběhla či proběhne v roce 2013. Nejzazší termín pro podání žádosti do Kanceláře Fondu je 30. 7. 2013. O těchto žádostech Fond rozhodne dne 22. srpna 2013.