SEZNAM KANDIDÁTŮ NA ČLENY RADY STÁTNÍHO FONDU KINEMATOGRAFIE

2. listopadu 2016 vyhlásil Státní fond kinematografie výzvu k podávání návrhů na tři členy Rady Fondu. Profesní organizace mohly své návrhy předkládat ve lhůtě od 2. do 25. listopadu 2016.

Podle zákona o audiovizi má Rada devět členů s mandátem na tři roky, přičemž každý rok jsou Poslaneckou sněmovnou voleni tři členové.

Rada byla poprvé zvolena podle zákona o audiovizi v roce 2015 a svůj mandát vykonává od 5. dubna 2015 (předtím zasedali v Radě členové z dřívějšího Fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie). Z devíti nově zvolených členů Poslanecká sněmovna losem určila, kteří tři členové budou mít mandát na jeden, dva nebo tři roky. Nyní končí mandát třem členům jmenovaným na dva roky, a sice Zuzaně Kopečkové, Jiřímu Kubíčkovi a Petru Vítkovi. Předložený seznam kandidátů se týká těchto tří míst v Radě. Délka mandátu nových členů bude tři roky.   

Na základě vyhlášené výzvy na nominace evidoval Fond celkem 44 návrhů podaných ve stanovené lhůtě. Všechny návrhy považuje Fond za řádné a po formální stránce správné.

Seznam navržených kandidátů a počet nominací, spolu se životopisy kandidátů, jejich motivačními dopisy a odůvodněním nominace profesních organizací najdete v dokumentech níže.

Seznam kandidátů a všech návrhů Fond předává Ministru kultury, který z obdrženého seznamu navrhne kandidáty Poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna následně zvolí tři členy Rady, a to v období od 25. ledna a 4. března.

Podrobnější informace k volbě Radních najdete v zákoně o audiovizi a ve statutu Fondu.

 

Počet nominací a profesní zaměření kandidátů

44 návrhů obsahuje jména devíti kandidátů, přičemž sedm z nich získalo více než jednu nominaci. Nejvyššího počtu devíti nominací dosáhli dva kandidáti.

 

jméno kandidáta

počet nominací

profesní zaměření

Eva Bobková

1

střihačka, pedagožka

Tereza Czesany Dvořáková

9

pedagožka, specialistka filmové výchovy

Saša Gedeon

4

režisér, pedagog

Karel Jaroš

1

mistr zvuku, pedagog

Ivana Kačírková

4

střihačka

Zuzana Kopečková

6

dramaturgyně, koordinátorka Eurimages

Jiří Kubíček

9

dramaturg a scénárista animované tvorby, pedagog

Petr Vítek

8

kinař, odborník na digitalizaci kin

Antonín Weiser

2

kameraman, postprodukční specialista, pedagog

 

Navrhující organizace

Své návrhy na kandidáty podalo čtrnáct institucí, které odpovídají definici profesní organizace podle zákona o audiovizi. Navrhovateli jsou:

Akademie múzických umění v Praze

ARAS, z.s.

Asociace animovaného filmu - ASAF

Asociace českých filmových klubů

Asociace českých kameramanů

Asociace filmových střihačů a střihaček

Asociace producentů v audiovizi

Asociace provozovatelů kin

Český filmový a televizní svaz FITES

Česká společnost pro filmová studia

Česká filmová a televizní akademie, z.s.

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku

Unie filmových distributorů

Univerzita Karlova v Praze

Kandidáti, navrhovatelé
Kubíček Jiří
Vítek Petr
Weiser Antonín
Kopečková Zuzana
Gedeon Saša
Kačírková Ivana
Jaroš Karel
Czesany Dvořáková Tereza
Bobková Eva