Seznam kandidátů na tři členy Rady státního fondu kinematografie pro tříletý mandát

Státní fond kinematografie (dále Fond) vyhlásil v souladu se zákonem 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, a Statutem Fondu po nabytí účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3.5.2017 (dále Statut) dne 21. listopadu 2017 výzvu k podávání návrhů na tři členy Rady se lhůtou podávání návrhů od 22. listopadu do 12. prosince 2017.

Podle zákona o audiovizi má Rada devět členů s mandátem na tři roky, přičemž každý rok jsou Poslaneckou sněmovnou voleni tři členové. Třem členům Rady s původně tříletým mandátem (Ivana Hejlíčková, Petr Bilík a Přemysl Martinek) končí funkční období dne 4. dubna 2018. Předložený seznam kandidátů se týká těchto tří míst v Radě.

Seznam navržených kandidátů a počet nominací, spolu se životopisy kandidátů a jejich motivačními dopisy najdete v dokumentech níže.

Seznam kandidátů a všech návrhů Fond předal Ministru kultury, který z obdrženého seznamu navrhne kandidáty Poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna následně zvolí dva členy Rady.

Podrobnější informace k volbě Radních najdete v zákoně o audiovizi a ve statutu Fondu.

Na základě výzvy Fondu evidoval Fond celkem 43 návrhů na kandidáty na členy Rady na tříleté funkční období. Jeden z návrhů byl podán po lhůtě pro podávání návrhů a byl vyřazen dle odst. 3.2.1.3 písm. c) Statutu. Tři návrhy byly podány osobami, které nejsou oprávněny navrhovat smyslu § 14 odst. 2 zákona o audiovizi a byly vyřazeny dle odst. 3.2.1.3 písm. a) Statutu. Jeden z kandidátů se dvěma nominacemi svou kandidaturu po uzavření lhůty pro podávání návrhů 3. ledna 2018 stáhnul. Všech 37 návrhů, které považuje Fond za řádné po formální stránce předává Fond ministru kultury České republiky.

Počet nominací a profesní zaměření kandidátů

37 platných návrhů obsahuje jména deseti kandidátů, přičemž sedm z nich získalo více než jednu nominaci. Nejvyššího počtu osmi nominací dosáhla jedna kandidátka.

kandidát

počet nominací

profesní zaměření

Bendová, Helena

7

dramaturgyně, editorka, redaktorka

Hejlíčková, Ivana

8

programová ředitelka festivalu, novinářka, pedagožka

Hendrich, Vladimír

1

dramaturg, dokumentarista, filmový historik

Kačírek, Pavel

1

režisér, scénárista, dramaturg

Kallista, Jaromír

6

producent, nezávislý filmař, pedagog

Škrdlant, Tomáš

2

dokumentarista, režisér, scénárista

Švecová, Marta

4

odborník na mezinárodní festivaly a propagaci filmu

Tauš, Viktor

2

producent, režisér

Tuček, Daniel

5

producent

Venclík, Vlastimil

1

režisér, scénárista

 

Navrhující organizace

Své návrhy na kandidáty podalo šestnáct institucí, které odpovídají definici profesní organizace podle zákona o audiovizi. Navrhovateli jsou:

Akademie múzických umění v Praze

ARAS, z.s.

ASAF - Asociace animovaného filmu

Asociace českých filmových klubů, z.s.

Asociace producentů v audiovizi, z.s.

Asociace provozovatelů kin, z.s.

Česká filmová a televizní akademie, z.s.

Česká filmová komora, o.p.s.

Česká společnost pro filmová studia

Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.

DOK.Incubator z.s.

Energeia o.p.s.

Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Institut dokumentárního filmu

Unie filmových distributorů

Univerzita Karlova v Praze                                                                                                                                                                            

Přílohy:

Seznam kandidátů a navrhovatelé

Kandidáti:

Bendová, Helena — CV a koncepce

Hejlíčková, Ivana — CV a koncepce

Hendrich, Vladimír — CV a koncepce

Kačírek, Pavel — CV a koncepce

Kallista, Jaromír — CV a koncepce

Škrdlant, Tomáš — CV a koncepce

Švecová, Marta — CV a koncepce

Tauš, Viktor — CV a koncepce

Tuček, Daniel — CV a koncepce

Venclík, Vlastimil — CV a koncepce