Seznam kandidátů na člena Rady Státního fondu kinematografie

Ve lhůtě od 28. března do 17. dubna 2017 mohly profesní organizace předkládat Státnímu fondu kinematografie návrhy na jednoho člena Rady. Tři navržené kandidáty předal Fond ministrovi kultury, který navrhnul kandidáty Poslanecké sněmovně. Ani v jednom ze dvou hlasování Poslanecké sněmovny nebyl zvolen žádný z kandidátů. Proto vyhlásil Fond novou výzvu k podávání návrhů na člena Rady v termínu od 21. července do 11. srpna 2017.

Podle zákona o audiovizi má Rada devět členů s mandátem na tři roky, přičemž každý rok jsou Poslaneckou sněmovnou voleni tři členové. Jan Svěrák, který byl do Rady zvolen na období od 21. dubna 2016, se k 31. březnu 2017 vzdal funkce. V případě volby na místo Radního, který se vzdal funkce, bude nový člen zvolen na dobu jeho mandátu, tedy do 20. dubna 2019 (§ 16 odst. 3 zákona o audiovizi). Předložený seznam kandidátů se týká tohoto místa v Radě.

Seznam navržených kandidátů a počet nominací, spolu se životopisy kandidátů a jejich motivačními dopisy najdete v dokumentech níže

Seznam kandidátů a všech návrhů Fond předává Ministru kultury, který z obdrženého seznamu navrhne kandidáty Poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna následně zvolí jednoho člena Rady.

Podrobnější informace k volbě Radních najdete v zákoně o audiovizi a ve statutu Fondu.

Na základě výzvy Fondu evidoval Fond celkem 5 návrhů na kandidáta na člena Rady. Všechny návrhy byly podány ve stanovené lhůtě, a to buď na podatelně Fondu anebo předány k přepravě České poště. Všechny návrhy považuje Fond za řádné a po formální stránce za správné.

Počet nominací a profesní zaměření kandidátů

Všech 5 návrhů obsahuje jméno pouze jednoho kandidáta.

 

jméno kandidáta

počet nominací

profesní zaměření

Petr Vítek

5

kinař, odborník na digitalizaci kin

 

 

Navrhující organizace

Své návrhy na kandidáty podalo pět institucí, které odpovídají definici profesní organizace podle zákona o audiovizi. Navrhovateli jsou:

APA - Asociace producentů v audiovizi

ARAS, z.s.

Asociace animovaného filmu

Česká filmová a televizní akademie, z.s.

Unie filmových distributorů

Přílohy:

Seznam kandidátů a navrhovatelé

Kandidáti:

Vítek Petr