Výzva k podávání návrhů kandidátů na členství v Dozorčím výboru

Státní fond kinematografie vyhlašuje výzvu k podávání návrhů na členy Dozorčího výboru na nadcházející tříleté období. Plátci nebo poplatníci audiovizuálních poplatků mohou zasílat své návrhy na příslušném formuláři do 25. listopadu 2016. 
Další informace k Výboru najdete zde
 
Výzva
 
Formulář pro návrh kandidáta
 
Čestné prohlášení