Vyjádření Rady k otevřenému dopisu profesních organizací ze dne 1. 12. 2014

Reaguji tímto na otevřený dopis ze dne 1. 12. 2014, ve kterém  profesní organizace žádají Radu Státního fondu kinematografie, aby zveřejnila podrobnosti hodnocení projektů ve výzvě 2014-2-7-20 na podporu celovečerních hraných filmů, kterou Rada hodnotila dne 27. 11. 2014, zejména bodové hodnocení projektů jednotlivými členy Rady.

Rada je sestavena z lidí z různých oborů a s různými úhly pohledu na podporu kinematografie, kterou Fond zajišťuje. Tyto různé pohledy by měly v konečném výsledku vést k tomu, aby byl každý jednotlivý projekt všestranně posouzen a výsledný posudek, zprůměrované bodové hodnocení všech radních, pak porovnán s výsledky ostatních projektů.  Dle konečného pořadí a finančních možností pak projekty obdrží nebo neobdrží podporu.

Pouze toto zprůměrované hodnocení je pak zveřejňováno a je zpětnou vazbou pro žadatele, jak si jejich projekty vedly při posouzení projektu z různých perspektiv.

Správní řád, který nově upravuje podávání žádostí a rozhodování Rady, upravuje také jednání a rozhodování kolektivních orgánů. V tuto chvíli nám tento zákon neumožňuje zveřejnit jiný dokument než zprůměrované hodnocení. Bodování jednotlivých radních tedy nemůžeme zveřejnit, neboť by došlo k porušení tohoto zákona.

Po zkušenostech, které z dosavadní aplikace správního řádu na rozhodovací procesy ve Státní fondu kinematografie máme, je jasné, že není úplně vhodný pro posuzování kulturních projektů a Rada se snaží na toto upozorňovat, naposledy usnesením č. 30/2014: Rada Státního fondu kinematografie schvaluje  záměr veřejného hlasování všech členů Rady v rámci rozhodování o jednotlivých projektech a pověřuje  ředitelku Fondu k započetí legislativního procesu novely zákona o audiovizi.

Víme, že vzniklá situace je velmi komplikovaná, ale máme všichni v tuto chvíli pocit, že jedině veřejné hlasování umožněné změnou zákona a osobní odpovědnost za rozhodování může vrátit Státnímu fondu kinematografie jeho důvěryhodnost.

Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie

 

Tisková zpráva ke stažení zde