Výsledky rozhodování Rady - Filmové festivaly a přehlídky, Celovečerní nebo krátkometrážní dokumentární film

2016-2-4-29 Celovečerní nebo krátkometrážní dokumentární film (s majoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech)

Do výzvy Státního fondu kinematografie na podporu výroby celovečerního nebo krátkometrážního dokumentárního filmu s navýšenou alokací 16 milionů korun se přihlásilo 20 žádostí o podporu kinematografie. V souhrnu žádaly o 24 827 240 korun. S pěti projekty se Rada ve výzvě pro výrobu setkala opakovaně.

Pouze tři z projektů se umístily nad 80 bodů, které lze chápat jako ukazatel velmi kvalitní přípravy projektů pro fázi výroby. Celkově se nad hranicí pro podporu, tedy 60 bodů, umístilo 11 projektů. Rada se vzhledem k předpokladu zdárného dokončení výroby těchto dokumentů rozhodla podpořit všechny, i když některé sníženou částkou. Projekty měly často problém s malou propracovaností a tudíž malou sdělností dodaných podkladů, z nichž bylo těžké představit si podobu finálního dokumentu. Některým podpořeným snímkům však výrazně pomohla osobní prezentace při slyšení.

Úroveň projektů byla ve srovnání s předchozí výzvou na výrobu dokumentu slabší. Ve většině případů byl patrný tlak na celovečerní délku, kterou tvůrci chápou jako vlastnost umožňující filmu cestu do kinodistribuce. Řadě projektů by i vzhledem k nosnosti zvolených témat prospěla spíše středometrážní nebo krátkometrážní délka.

Snímky pod hranicí 60 bodů trpěly zejména nedostatečným vývojem před fází výroby, ačkoliv Rada vyhlašuje v průběhu roku dvě výzvy na kompletní vývoj dokumentárního filmu. Ve srovnání s předchozí výzvou je však vidět nárůst projektů, které žádaly o podporu již ve fázi vývoje. Celkem sedm z přihlášených projektů bylo Fondem v předchozí fázi podpořeno, pět z nich dosáhlo na dotaci v této výzvě.

Rada podpořila sedm projektů v plné výši. U dalších se rozhodla ke snížení zejména z důvodu drobných nejasností v rozpočtech. Výrazně snížena byla dotace vzhledem k požadované částce pouze poslednímu podpořenému projektu, který jen lehce přesáhl hranici 60 bodů.

Hodnocení 
Výsledky rozhodování

2016-9-1-30 Filmové festivaly a přehlídky konané od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017

Alokace výzvy pro festivaly pořádané v roce 2017 byla jednorázově navýšena nevyčerpanými prostředky z krátkodobé koncepce pro rok 2016 o 5 milionů korun na celkových 22 milionů korun. Do výzvy se přihlásilo celkem 28 projektů s celkovým požadavkem na 35 381 023 korun.

Rada při rozhodování o podpoře brala v potaz zejména dlouhodobě problematické financování tohoto segmentu, kde mohou mít i zavedené festivaly problém s vícezdrojovým financováním svých projektů. V krátkodobé koncepci pro rok 2017 je plánovaná alokace pro filmové festivaly ve výši 20 milionů korun. Rada proto už teď ví, že současný nárůst podpořených projektů i výše jednotlivých dotací může být jen jednorázová a nijak nepředjímá výši podpory pro další období.

Mezi žádostmi se tradičně objevily klíčové mezinárodní festivaly, ale také řada menších přehlídek. I vzhledem k větší alokaci mohla Rada devět festivalů podpořit plnou požadovanou částkou, celkově třináct z opakovaně žádajících projektů pak podpořila vyšší částkou než v loňském roce. Rada podpořila jak největší zavedené festivaly, tak menší specializované akce. Díky větší alokaci mohla přidělit dotace i pěti novým projektům spíše menší velikosti. Vedle upevnění pozice velkých akcí tak akcentovala i možnost rozšíření české festivalové mapy.
 

Hodnocení
Výsledky rozhodování