Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie ze 13.–16. května 2014

Vyjádření Rady Fondu k podpoře celovečerních hraných filmů s majoritně českou účastí

Rada Fondu v souladu se svou krátkodobou koncepcí vyhlásila výzvu č. 2014-2-1-1 na podporu celovečerních hraných filmů s majoritně českou účastí. Do výzvy se přihlásilo celkem 19 projektů.

Rada Fondu vyhodnotila kvalitu žádostí a u 11 žádostí se shodla na tom, že jejich je natolik vysoká, že tyto projekty mohou být podpořeny (dosáhly hodnocení vyššího než 60 bodů). Rada se zároveň, v duchu svých předchozích veřejných vystoupení, rozhodla podpořit méně projektů částkami, které jsou pro výrobu jednotlivých filmů smysluplně vysoké.

Na výzvu bylo alokováno celkem 25 miliónů korun. Tato suma byla rozdělena mezi 6 projektů: adaptaci historického románu Miloše Urbana Hastrman, muzikál Raportér, pohádku Sedmero krkavců a debuty Parádně pokecal, David a Menandros a Thais. Poslední tři projekty byly podpořeny v této výzvě z důvodu, že jsou v takovém stádiu realizace, která nesnese odkladu do speciální výzvy na debuty.

Rada v rámci této výzvy obdržela také žádost č. 283/2014 Poslední z Aporveru – režisérská verze. Podle odborného posouzení Rady se jedná o projekt, který již v roce 2008 podporu na výrobu obdržel pod názvem Poslední z Aporveru. U tohoto projektu bylo v minulosti zažádáno opakovaně o navýšení i prodloužení a Rada opakovaně tyto žádosti zamítla. Rozhodnutí nepodpořit současný projekt je tak v souladu s předchozími rozhodnutími, a proto ho Rada obodovala nulou ve všech kategoriích.

rozhodnuti hrany film 2014-2-1-1.pdf

Vyjádření Rady Fondu k podpoře minoritních koprodukcí

Na základě výzvy číslo 2014-2-2-2 se sešlo celkem 21 žádostí. Rada konstatovala obecně vysokou úroveň žádostí a uznala 19 projektů jako vhodných k podpoře (získaly více než 60 bodů).

Finanční limit výzvy ve výši 25 miliónů korun však neumožnil podpořit všechny kvalitní projekty. Vzhledem ke specifiku minoritních koprodukcí a k vyrovnané kvalitě žádostí se Rada nicméně rozhodla podpořit více projektů nižšími částkami. Podpořeno nakonec bylo 15 projektů. Ve výši odměny byla zohledněna intenzita angažmá českého producenta a existence české stopy ve filmu samotném.

rozhodnuti minoritni kopr. 2014-2-2-2.pdf

Vyjádření Rady Fondu k podpoře projektů filmového vzdělávání

V únoru 2014 byla vyhlášena výzva číslo 2014-8-1-3 na projekty věnující se vzdělávání (trainingu) filmových profesionálů. Jednalo se o doplňkovou výzvu, protože projekty vzdělávání na rok 2014 byly podpořeny v hlavní výzvě ze září loňského roku. Podány byly 4 žádosti o podporu. Rada Fondu konstatovala, že kvalita a potřebnost všech projektů je vysoká, a rozhodla se podpořit všechny. Vzhledem k omezeným prostředkům (na doplňkovou výzvu byl alokován 1 milión korun) byly nicméně podpory oproti požadavkům sníženy. 

rozhodnuti vzdelavani 2014-8-1-3.pdf