Výsledky rozhodování Rady – Kompletní vývoj celovečerního hraného kinematografického díla

Cíle výzvy 2015-1-3-11 Kompletní vývoj celovečerního hraného kinematografického díla byly podporovat žánrovou, tematickou a stylovou pestrost námětů tak, aby se účinněji rozvíjel stabilní základ pro různorodou filmovou tvorbu, podporovat původní scénáristickou tvorbu, podporovat vývoj kinematografického díla ve smyslu prohloubené spolupráce autora na scénáři a následných aktivit producenta, které směřují k zajištění financování díla a k přípravě natáčení, zvýšit potenciál projektů pro získání mezinárodní koprodukce, podporovat zejména ty filmy, jejichž téma si udržuje mezinárodní srozumitelnost při zachování národního charakteru díla a přiblížit vývoj českého filmu evropským standardům (kvalitativně, profesně i finančně).

Kancelář Fondu obdržela do výzvy, jejíž celková alokace činí 5 000 000 Kč, 32 platných žádostí.

Ve výzvě se sešlo větší množství slibných a kvalitně připravených projektů na různé úrovni vývoje. Byly z různých žánrových oblastí, od autorského filmu přes pohádky a rodinné filmy až po mainstreamové projekty, které předpokládají vyšší výrobní rozpočet. Mezi projekty byly látky původní i adaptace, látky orientované na široké spektrum cílových publik. Mezi realizátory projektů byla řada debutantů.

Rada v návaznosti na kvalitu a pestrost projektů usoudila, že je smysluplné podpořit spíše větší množství projektů, což je v protikladu k trendu při posuzování projektů do výroby, kde Rada uplatňuje přísnější selektivní kritéria. Při celkové finanční alokaci ve výzvě to znamenalo podpořit nejlépe umístěné projekty spíše menší částkou. Rada se snažila, aby na její rozhodnutí nedoplácely ambiciózní projekty, které předpokládají vyšší náklady i na vývoj. Výše přidělené částky tak reflektovala celkovou strukturu rozpočtu projektu a možnosti dofinancování projektu ze strany daného žadatele. 

Výsledky rozhodování

Hodnocení projektů